Khawatir

Berhentilah untuk khawatir apabila pada hakikatnya semua memang akan berakhir …. Empat puluh sembilan tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam kehidupan Parinem. Sebab, lebih dari separuh masa hidupnya...
Avatar Boy Riza Utama
2 min read

All Stories

Cinta, dalam Perspektif 4.0

Apa yang rasional dan tidak dari cinta, pada era sekarang: revolusi industri 4.0? Sebagian orang yang disodorkan pertanyaan itu menjawab, “Teknologi telah mengambil peran...
Avatar Boy Riza Utama
3 min read